Thống báo về việc thực hiện chế độ giờ công ngày công

Ngày: 01/09/2021

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ giờ công ngày công

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh.

 

          Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc trả lương theo kết quả việc làm và hiệu quả công tác trong các tháng thực hiện theo cơ chế làm việc linh hoạt về thời gian. Nay Nhà trường thông báo về việc thực hiện chế độ giờ công ngày công tại Trường kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 trở đi như sau:

          1. Các cán bộ, nhân viên hưởng lương thường xuyên tại các Phòng Đào tạo, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Đảm bảo chất lượng và Quan hệ quốc tế; Phòng Tổng hợp phải có mặt tại trường 100% thời gian (sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h30).

          2. Nhân viên Bảo vệ trực theo lịch phân ca đã giao.

          3. Các cán bộ, nhân viên của các Phòng trong diện hưởng 50% lương hành chính, 50% lương làm công tác tuyển sinh thì phải đăng ký rõ các ngày làm việc dành cho tuyển sinh với Trưởng đơn vị; các ngày không đi tuyển sinh phải có mặt 100% thời gian theo quy định tại mục 1 của Thông báo này.

          4. Các cán bộ, nhân viên của Phòng Tuyển sinh tiếp tục thực hiện theo cơ chế làm việc linh hoạt về thời gian.

          5. Kế toán Trưởng, Trưởng khoa Xây dựng, Trưởng khoa Khoa học cơ bản - CNTT và chuyển đổi số thực hiện chế độ làm việc theo Hợp đồng Lao động đã ký.

          Yêu cầu các Trưởng đơn vị quán triệt tới các cá nhân có liên của đơn vị mình, các cán bộ, nhân viên trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Thông báo này./.


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - Administrator@ltvu.edu.vn
Lên trên