Home SITE MAP Contact TIẾNG VIỆT
  (GMT)
 
Thông báo tuyển sinh cao học 2013
 
 
 Counter:: 441116    Online: 7

mail

a

a

Thông báo tuyển sinh cao học 2013 <21/03/2013 15:36>

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 10/2011 TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2011 và chỉ tiêu được giao năm 2013, Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300

II. Đối tượng tuyển sinh

1. Văn bằng:

1.1 Người có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD.

1.2 Người có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành kinh tế ngoài QTKD học bổ sung kiến thức 3 môn: Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lư.

1.3 Người có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc khối ngành kinh tế học bổ sung kiến thức 6 môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lư.

 

 
 

About this site | © 2006. Luong The Vinh University. University Offices, Nam Dinh City, LTVU ITF. Tel +84 (0)350 680 186.

Enquiries to webmaster | Accessibility Statement | Freedom of Information | Privacy | Site Map | Email Login 

allo