THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016

 Căn cứ chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học năm 2016 như sau:

CHO ƯỚC MƠ BAY XA
CHO ƯỚC MƠ BAY XA
[09.11.2016 14:08]

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của các giảng viên trường đại học Lương Thế Vinh

LỄ KẾT NẬP ĐẢNG VIÊN MỚI

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường cuyên và có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển Đảng

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO