ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 07.04.2021 14:22

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

[07.04.2021 14:22]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 08.06.2020 15:46

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

[08.06.2020 15:46]

 Nằm trong mạng lưới các trường đại học trong cả nước, sứ mệnh của trường Đại học Lương Thế Vinh là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ của tỉnh Nam Định và khu vực nam Đồng bằng sông Hồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SỬ DỤNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 24.03.2020 07:32

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SỬ DỤNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

[24.03.2020 07:32]

 Trường Đại học Lương Thế Vinh trong áp dụng hình thức dạy học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings và hướng dẫn giảng viên và học viên sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến

HƯỚNG DÂN ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 18.03.2020 16:01

HƯỚNG DÂN ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

[18.03.2020 16:01]

 Học viên cần bám sát về cách trình bày, nội dung trình bày đề cương và luận văn thạc sĩ theo mẫu của Trường Đại học Lương Thế Vinh

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019 21.02.2020 14:29

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

[21.02.2020 14:29]

 Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 /12 /2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Lương Thế Vinh thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2018 - 2019 như sau:

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN, MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 01.11.2018 09:57

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN, MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

[01.11.2018 09:57]

Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của Trường Đại học Lương Thế Vinh

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Thú y trình độ Thạc sĩ 13.08.2018 14:15

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Thú y trình độ Thạc sĩ

[13.08.2018 14:15]

 Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo ngành Thú y trình độ Thạc sĩ

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH (Phần 2) 16.04.2018 10:00

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH (Phần 2)

[16.04.2018 10:00]

 Giáo dục đại học nói chung và phương pháp dạy học đại học tại Trường Đại học Lương Thế Vinh nói riêng đã và đang là yêu cầu cấp bách của hệ thống giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo...

THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 28.03.2018 14:36

THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

[28.03.2018 14:36]

 Thông tin về mức thu học phí, số lượng sinh viên, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của cơ sở giáo dục đào tạo

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 23.03.2018 08:49

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

[23.03.2018 08:49]

 Giáo dục đại học cần được triển khai về phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: 1/Trang bị cách học; 2/Phát huy tính chủ động của người học; 3/Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học.

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH (Phần 1) 23.03.2018 08:38

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH (Phần 1)

[23.03.2018 08:38]

 Giáo dục đại học nói chung và phương pháp dạy học đại học tại Trường Đại học Lương Thế Vinh nói riêng đã và đang là yêu cầu cấp bách của hệ thống giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 03.02.2018 09:20

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

[03.02.2018 09:20]

 Danh sách giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO