THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021 12.04.2021 09:18

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021

[12.04.2021 09:18]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 07.04.2021 14:32

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

[07.04.2021 14:32]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2020 22.06.2020 07:59

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2020

[22.06.2020 07:59]

 Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  năm 2020 như sau:

1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Thạc sĩ Thú y

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 12.05.2020 14:35

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020

[12.05.2020 14:35]

 Thông bao tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2020

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH NĂM 2020 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG 21.03.2019 08:51

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH NĂM 2020 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG

[21.03.2019 08:51]

 ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2019 21.03.2019 08:35

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2019

[21.03.2019 08:35]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019 21.03.2019 08:33

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019

[21.03.2019 08:33]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2019 21.03.2019 08:24

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2019

[21.03.2019 08:24]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018 03.10.2018 08:27

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

[03.10.2018 08:27]

 Thông báo tuyển sinh đại học đợt 2 hệ đào tạo chính quy và liên thông; Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 ngành Quản trị kinh doanh và Thú y

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VÀ NGƯỠNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018 27.07.2018 08:21

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VÀ NGƯỠNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018

[27.07.2018 08:21]

 Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo ngưỡng xét tuyển Đại học chính quy năm 2018

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 02.04.2018 15:12

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

[02.04.2018 15:12]

 Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 27.03.2018 16:19

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

[27.03.2018 16:19]

 Nằm trong mạng lưới các trường đại học trong cả nước, sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của khu vực nam đồng bằng sông Hồng.

 Trường ĐH Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2015 như sau:

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO