THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018 21.03.2018 14:43

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018

[21.03.2018 14:43]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 2018 21.03.2018 14:40

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 2018

[21.03.2018 14:40]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 20.03.2018 16:51

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

[20.03.2018 16:51]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2017 06.07.2017 08:45

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2017

[06.07.2017 08:45]

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016 20.04.2016 10:31

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016

[20.04.2016 10:31]

 Căn cứ chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học năm 2016 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 20.04.2016 10:27

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

[20.04.2016 10:27]

 Căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT – BGD & ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và chỉ tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016. Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 20.04.2016 10:24

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

[20.04.2016 10:24]

Trường Đại học Lương Thế Vinh được Bộ GD & ĐT cho phép sử dụng 2 phương thức Xét tuyển để tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 như sau: 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2016 15.04.2016 14:40

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2016

[15.04.2016 14:40]

 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo số lượng và cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học Lương Thế Vinh như sau:

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2016 (Đã đăng ký với Bộ Giáo dục và đào tạo) 01.02.2016 16:08

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2016 (Đã đăng ký với Bộ Giáo dục và đào tạo)

[01.02.2016 16:08]

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 01.09.2015 10:40

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

[01.09.2015 10:40]

Căn cứ công văn số 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 26.05.2015 14:21

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

[26.05.2015 14:21]

 Nhiều tổ hợp môn xét tuyển  đại học, cao đẳng mới cho mùa tuyển sinh năm 2015, thêm nhiều cơ hội bước vào giảng đường đại học đúng ngành học lựa chọn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 21.04.2015 14:56

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

[21.04.2015 14:56]

 Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2015 của nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh như sau:

 Trường ĐH Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2015 như sau:

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO