THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2 NĂM HỌC ( 2013 – 2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2 ( 2013 – 2015)

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 10/2011 TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2011 và chỉ tiêu được giao năm 2013, Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300

II. Đối tượng tuyển sinh

1. Văn bằng:

1.1 Người có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD.

1.2 Người có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành kinh tế ngoài QTKD học bổ sung kiến thức 3 môn: Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

1.3 Người có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc khối ngành kinh tế học bổ sung kiến thức 6 môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

Thời gian bổ sung kiến thức dự kiến đợt một tháng 4 năm 2013 và đợt hai tháng 10 năm 2013.

2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

2.1 Người có Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị bằng Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

2.2 Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung trước khi thi theo yêu cầu và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác.

3. Có đủ sức khỏe để học tập

4. Chính sách ưu tiên:

 Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ;

Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng ưu tiên theo khu vực phải có quyết định tiếp nhận công tác của các cấp có thẩm quyền. Nếu đang được biệt phái công tác đến các vùng nêu trên cũng phải có quyết định biệt phái của các cấp có thẩm quyền.

Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

III. Thời gian đào tạo: 18 đến 24 tháng

IV. Môn thi và thời gian thi tuyển:

1. Môn thi:

- Toán Kinh tế

- Kinh tế học

- Ngoại ngữ ( Tiếng Anh )

2. Thời gian thi

Đợt 1: dự kiến tháng 6 năm 2013

Đợt 2: dự kiến tháng 11 năm 2013

V. Ôn tập

Đợt 1: bắt đầu từ tháng 4 năm 2013

Đợt 2: bắt đầu từ tháng 9 năm 2013

Thời gian ôn thi chủ yếu vào thứ 7 và Chủ nhật.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 3 MÔN (Thí sinh nhấn vào đây để lấy về)

VI. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển

Đợt 1: đến ngày 31 tháng 5 năm 2013

Đợt 2: đến ngày 31 tháng 10 năm 2013

HỒ SƠ DỰ THI CAO HỌC (Thí sinh bấm vào đây để lấy hồ sơ mẫu  điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về địa chỉ Email: caohoc@Ltvu.edu.vn)

 

Chi tiết xin liên hệ:  Bộ phận Sau đại học,  phòng 202, Nhà C - Trường ĐH Lương thế Vinh, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam ĐỊnh

Điện thoại: 03503.680.368 - 03503.681.899 Fax: 03503.680.291

 

   

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINHCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO