THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CỦA ĐẠI HỌC K 6 VÀ CAO ĐẲNG K 7

 TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

            KHOA KINH TẾ

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI

ĐẠI HỌC K 6 VÀ CAO ĐẲNG K 7

 

TT

Môn

Ngày học

Ngày thi

Phòng

Ghi chú

1

Kế toán ngân hàng

23/5/2013

29/5

 

 

2

Định giá TS

24/5

29/5

 

 

3

Kế toán quản trị

25/5

29/5

 

 

4

Phân tích DADT

28/5

29/5

 

 

5

Tổ chức HTKT

28/5

2/6

 

 

6

Thẩm định DADT

30/5

2/6

 

 

7

Kế toán máy

30/5

2/6

 

 

8

Phân tích HĐKD

31/5

2/6

 

 

9

Thanh toán quốc tế

3/6

8/6

 

 

10

Kinh tế lượng

4/6

8/6

 

 

11

Quản trị DADT

6/6

8/6

 

 

12

Kế toán quốc tế

6/6

8/6

 

 

13

Kinh tế quốc tế

7/6

11/6

 

 

14

Pháp luật đại cương

8/6

11/6

 

 

15

Tài chính công

9/6

11/6

 

 

16

Tâm lý kinh doanh

10/6

11/6

 

 

 

Thời gian: Học: Sáng từ 7 giờ. Chiều Từ 14 giờ

                    Thi: Sáng: Từ 7 giờ 30

                                                   Nam Định, ngày  20 tháng 5 năm 2013

 

        PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                                                      KHOA KINH TẾ

                   Đã ký                                                                                                                                          Đã Ký

 Th.S Nguyễn Thanh Hải                                                                                                                Nguyễn Thế KhanhCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO