LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CỦA ĐẠI HỌC K 6 VÀ CAO ĐẲNG K 7

 

TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC K 6 VÀ CAO ĐẲNG K 7

 

TT

NGÀNH

Môn Cơ sở

 

 

Môn chuyên ngành

 

 

Ghi chú

Ngày

Phòng

Ngày

Phòng

1

ĐH Văn hóa du lịch

16, 17/5

 A202

20, 21, 22/5

    A202

 

2

ĐH Tài chính

Ngân hàng

27, 28/5

 B101

29, 30, 31/5

    B101

 

3

ĐH Kế toán

27, 28/5

B207 

29, 30, 31/5

    B207  

 

 

4

ĐH Quản trị kinh doanh

3, 4/6

A304 

5, 6, 7/6

    A304 

 

 

5

CĐ Tài chính

Ngân hàng

7, 8/6

A305 

9, 10, 11/6

    A305 

 

6

CĐ Kế toán

10, 11/6

 A304

12, 13, 14/6

    A304

 

 

 

                                                        Nam Định, ngày 15 tháng  5 năm 2013

  

          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                                                         KHOA KINH TẾ

                  Đã ký                                                                                                                                               Đã ký  

 Th.S Nguyễn Thanh Hải                                                                                                                        Trần Văn ĐẩuCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO