THÔNG BÁO LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 6 VÀ CAO ĐẲNG KHOÁ 7

 Nhà trường thông báo thời gian và lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khoá 6 và Cao đẳng khoá 7 như sau:

Ngày 8/9/2013: Sinh viên được chọn nhận bằng tại buổi lễ ký nhận bằng tại phòng Đào tạo.

Ngày 9/9/2013:

- Từ 8 giờ đến 11 giờ: Lễ phát bằng cho 100 sinh viên được chọn, tại phòng B107.

- Từ 14 giờ đến 17 giờ: Phát bằng cho số sinh viên còn lại, tại phòng Đào tạo.

Các bạn sinh viên nhận bằng trong buổi lễ liên hệ với phòng Đảm bảo chất lượng để mượn lễ phục.Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO