Đơn đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2014

 

Tải về tại đây  ---> Đơn đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2014

Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường >>>

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . Ngày sinh: … …. . ./ . …. ….../ . . . . . . ….................

Địa chỉ liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................

Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................

Khu vực: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đối tượng ưu tiên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lương Thế Vinh xét tuyển tôi vào học:

Ngành: …………………………………………………………Khối đăng ký xét tuyển: ……................................................................

Hệ:                 ¨ Đại học                            ¨ Cao đẳng

Điểm môn thi tốt nghiệp THPT và điểm môn học lớp 12 tương ứng với môn thi thuộc khối thi đại học, cao đẳng của tôi như sau:

Môn 1:. . . . . . . .

Môn 2:. . . . . . . .

Môn 3:. . . . . . . .

Tổng điểm 3 môn

Điểm môn thi tốt nghiệp:……….

Điểm môn học tương ứng với môn thi thuộc khối thi: ………..

Điểm môn học tương ứng với môn thi thuộc khối thi: ……….

……………….

Hạnh kiểm: ………………………..

Thí sinh đăng ký xét tuyển tích vào ¨ những giấy tờ còn thiếu theo quy định. Các giấy tờ này sẽ nộp bổ sung trước thời hạn quy định:

¨ Phiếu đăng kí dự thi theo mẫu chung của Bộ GD&ĐT

¨ Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

¨ Bản sao Học bạ có công chứng.

¨ Giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp môn Toán, môn Văn do Hiệu trưởng trường thí sinh học lớp 12 cấp.

¨ Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014 có dấu đỏ và chữ ký của trường dự thi.

¨ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

¨ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

 

 

Tải về tại đây  ---> Đơn đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2014

Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường >>>Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO