ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN - Cơ hội học đại học chính quy qua xét tuyển điểm lớp 12

 Để đăng ký xét tuyển, các bạn vào đường linh dưới đây và làm theo hướng dẫn:

https://docs.google.com/forms/d/13hc0g-pRBgebsxmEZycow_cqw60nTF2kZJ-_mUJCu38/viewform

Chúc các bạn đạt được ước mơ bằng con đường ngắn và đơn giản nhất.Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO