Hội nghị công bố Quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn cơ sở và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Tin về hoạt động Công đoàn: 

              Ngày 02/10/2014 Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Lương Thế Vinh khóa III đã tiến hành Hội nghị công bố Quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn cơ sở và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới 

 

Tới dự Hội nghị có PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; ông Nguyễn Thanh Hải – Phó bí thư Đảng bộ; ông Trần Quốc Khải – Chủ tịch Công đoàn trường; các thành viên Ban chấp hành công đoàn khóa III và các ông bà là Tổ trưởng, Tổ phó các công đoàn cơ sở.  

 

  

Ông Trần Quốc Khải trao Quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn  

Hội nghị đã tiến hành công bố Quyết định số 01/CĐ-ĐHLTV ngày 16/9/2014 của Ban thường vụ Công đoàn về việc công nhận Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn cơ sở. Thay mặt Ban thường vụ công đoàn, ông Trần Quốc Khải – Chủ tịch công đoàn đã trao các quyết định cho các ông bà là Tổ trưởng, Tổ phó các công đoàn. Danh sách gồm có:  

-         Tổ Công đoàn khoa Xây dựng và Công nghệ:

         + Ngô Bá Hạnh – Tổ trưởng 

-         Tổ Công đoàn khoa Kinh tế:

        + Phạm Thị Hoài – Tổ trưởng

 

-         Tổ Công đoàn khoa Khoa học cơ bản:

              + Vũ Thị Thanh – Tổ trưởng 

                      +  Lã Thị Kim Dung – Tổ phó

                      + Trần Thị Huyền Nga – Tổ phó 

-         Tổ Công đoàn phòng Đào tạo:

          + Đoàn Quang Tiến – Tổ trưởng

-         Tổ Công đoàn phòng TC-KHTC:

          + Trần Viết Toàn – Tổ trưởng  

-         Tổ Công đoàn phòng ĐBCLĐT:

         + Phạm Thái Hiệp – Tổ trưởng     

                         + Ninh Thị Hạnh – Tổ phó  

-         Tổ Công đoàn phòng HC-QT:

            + Nguyễn Văn Luật – Tổ trưởng

                       + Trần Thị Ngọc – Tổ phó   

Hội nghị đã tiến hành triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới theo những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội toàn thể Công đoàn trường Đại học Lương Thế Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ông Trần Quốc Khải – Chủ tịch Công đoàn nêu nên một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới: 

-         Công đoàn cơ sở có kế hoạch họp và lập danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên đã đến thời kỳ tăng lương, tăng bảo hiểm xã hội nhưng chưa được nhà trường thực hiện (cả những trường hợp đã học và có bằng thạc sỹ); 

-         Lập danh sách bố mẹ của các công đoàn viên đến tuổi mừng thọ để báo cáo và có kế hoạch thực hiện trong đầu xuân 2015; 

-         Trong tháng 11/2014 Công đoàn trực tiếp thảo luận với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tổ chức lễ trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên đã hết tuổi sinh hoạt đoàn. Công đoàn trường có nghĩa vụ quan tâm đến các đoàn viên tại cơ sở để giới thiệu là đối thượng tham gia học tập nhận thức về Đảng;

-         Xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường (đã được Ban giám hiệu nhất trí chủ trương).

 

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó bí thư Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng Bộ, Hiệu trưởng nhà trường và ông Nguyễn Thanh Hải – Phó bí thư Đảng bộ đã chúc mừng các đồng chí nhận Quyết định Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn cơ sở; đồng thời cũng quán triệt một số nhiệm vụ của Công đoàn cần làm trong thời gian tới…. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.  

Một số hình ảnh về Hội nghị

Ông Trần Quốc Khải - Chủ tịch Công đoàn triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới


 

 

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO