ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

 

                               
.

....Tải về để xem đầy đủ hơn....

I.      Mục đích và nguyên tắc lựa chọn tuyển sinh

1.  Mục đích

-   Thu hút, lựa chọn thí được sinh nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu và điều kiện của nhà trường.

-   Thực hiện tốt và hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

-   Thực hiện dần phương thức tuyển sinh chung sang tuyển sinh riêng theo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2.     Nguyên tắc lựa chọn phương thức tuyển sinh

-   Đảm bảo các nguyên tắc quy định của Bộ GD&ĐT trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy giai đoạn 2014 – 2016; những quy định trong Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9-9-2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015 và công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19-9-2014 về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ GD&ĐT.

-   Đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch các khâu trong tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng và toàn xã hội.

-   Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký với Bộ GD&ĐT.

-   Phù hợp với điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất của nhà trường.

II.   Phương thức tuyển sinh

 1. Phương thức tuyển sinh: Trường đại học Lương Thế Vinh lựa chọn phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 theo phương thức xét tuyển.

1.1. Tổ hợp các môn thi theo khối xét tuyển

Khối xét tuyển truyền thống:

Khối A: gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học.

Khối A1: gồm các môn Toán, Vật lý, Ngoại ngữ.

Khối B:  gồm Toán, Hóa học, Sinh học.

Khối C:  gồm Văn, Lịch sử, Địa lý

Khối D1, D2,D3,D4: gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Khối bổ sung (mới)

Khối A2: gồm Toán, Vật lý, Văn.

Khối B1: gồm Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

Khối C1; gồm Văn, Lịch sử, Ngoại ngữ.

1.2.  Xét tuyển căn cứ kết quả học tập lớp 12 THPT, bổ túc THPT

a. Tiêu chí xét tuyển chung

- Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

- Tổng điểm tổng kết của 3 môn năm lớp 12 tương ứng với khối xét tuyển đại học, cao đẳng (tại tiểu mục 1.1) đạt từ 18,0 điểm trở lên đối với trình độ đào tạo đại học; từ 16,5 điểm trở lên đối với trình độ đào tạo cao đẳng.

- Hạnh kiểm: Xếp từ Khá trở lên.

b. Các ngành đào tạo và khối xét tuyển

Các ngành đào tạo trình độ đại học

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,A2

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A,A1,A2

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A,A1,A2

4

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1,2,3,4; B1; C1

5

Kế toán

D340301

A,A1,A2,B1

6

Tài chính ngân hàng

D340201

A,A1,A2,B1

7

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,A2,B1

 

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1,A2

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A,A1,A2

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A,A1,A2

4

Kế toán

C340301

A,A1,A2,B1

5

Tài chính ngân hàng

C340201

A,A1,A2,B1

6

Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

C220113

C, C1, D1,2,3,4

 

c. Lịch tuyển sinh của trường

+ Nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1:

   - Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia thí sinh làm và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển  nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT, của trường đại học Lương Thế Vinh.

   - Thời gian xét tuyển đợt 1: Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 10-8-2015, xét và gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển trước 30 – 8 -  2015, nhập học vào tuần đầu tháng 9 năm 2015.

+ Nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2:

   - Từ ngày 30 - 8 đến hết 15 - 10 - 2015: Thí sinh làm và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển  nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm.

   - Thời gian xét tuyển đợt 2: Nhà trường xét và gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển trước 30 - 10 - 2015.

+ Thời gian nộp hồ sơ bổ sung phục vụ xét tuyển

  Thí sinh còn thiếu Bản sao Bằng tốt nghiệp (đối với học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với học sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015), Bản sao học bạ có công chứng và các giấy tờ khác nộp về trường đến hết ngày 30 - 8 - 2015.

d. Phương thức đăng ký xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia  năm 2015 đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015.

+ Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

+ Bản sao Học bạ có công chứng.

+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

+ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

- Nguyên tắc và phương pháp xét tuyển:

+ Tất cả dữ liệu về thí sinh đăng ký xét tuyển nhập vào chương trình máy tính của trường.

+ Xếp danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển có tổng điểm từ cao xuống thấp.

+ Hội đồng tuyển sinh họp quyết định điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển.

+ Báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nam Định kết quả xét tuyển.

+ Công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường, của Bộ GD&ĐT.

+ Gửi Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nhập trường.

e. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

     Trường thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh theo đối tượng và khu vực quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

  Thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển sau khi thí sinh đạt điểm xét tuyển quy định của trường.

           f. Lệ phí tuyển sinh

   Trường thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

.....Tải về để xem đầy đủ hơn....

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO