ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

                    Ngày 25/6/2015 tại hội trường B107, Đảng bộ Trường Đại học Lương Thế Vinh đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đây là một sự kiện quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

            Đại hội đã triệu tập 48 đảng viên thuộc 7 chi bộ tham dự. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Duyên Tuấn – Phó bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

            Đại hội diễn ra với các nội dung chính: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nam Định, bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nam Định.

            Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ nhà trường trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Lương Thế Vinh đã làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, công tác tổ chức và xây dựng đảng, đồng thời lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể tham gia tích cực công tác chuyên môn của nhà trường góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học học Lương Thế Vinh phát triển bền vững, là trung tâm đào tạo chất lượng cao khu vực nam sông Hồng. Những kết quả đó có được là nhờ có sự giúp đỡ, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước cấp trên như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định, đặc biệt có sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường. Báo cáo chính trị Đại hội cũng chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, một số bài học kinh nghiệm để toàn đảng bộ vận dụng trong nhiệm kỳ tới. Về Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Đại học Lương Thế Vinh xác định mục tiêu tổng quát: Nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn trường Đại học Lương Thế Vinh chuyển đổi từ mô hình trường Đại học dân lập sang mô hình trường Đại học tư thục, Đảng bộ trường Đại học Lương Thế Vinh phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ - HĐQT – Ban Giám hiệu nhà trường; duy trì sự đoàn kết, ổn định, thống nhất cho sự phát triển; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao chất lượng đào tạo, các chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học; quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy học tập và thanh tra giáo dục; tăng cường đổi mới NCKH theo hướng gắn NCKH với thực tiễn sản xuất, đưa công tác NCKH ngang tầm với một trường đại học; đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ ở tất cả các khâu, các đơn vị của trường; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện dạy học, thư viện, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thực hiện tiết kiệm; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ có thu, kết hợp đào tạo với hoạt động sản xuất tăng nguồn thu. Giữ vững phúc lợi, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn trường.

            Qua báo cáo chính trị tại Đại hội, đ/c Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ rõ đây là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức trong việc xây dựng nhà trường phát triển đặc biệt là trong việc tuyển sinh đào tạo. Mong muốn của lãnh đạo nhà trường là sau Đại hội này, nhà trường xây dựng được cơ chế phối hợp giữa Đảng uỷ - Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu; các đảng viên phải là những người gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của nhà trường từng bước đưa đơn vị mình vượt qua những khó khăn; tạo sự đồng thuận để phát triển bền vững.

     Đại hội đã nghe 2 ý kiến tham luận, góp ý của đảng viên nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị tại Đại hội của đ/c Phạm Vĩnh Tường – chi bộ phòng Đào tạo và đ/c Trương Đức Huy – chi bộ phòng Tổ chức kế hoạch tài chính.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Duyên Tuấn – Phó bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định đã chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và tập thể Trường Đại học Lương Thế Vinh đã đạt được. Đ/c Trần Duyên Tuấn đánh giá, hiện nay cơ chế tự chủ ở các trường đại học ngoài công lập đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong giai đoạn khó khăn của toàn ngành giáo dục, những kết quả đạt được của trường Đại học Lương Thế Vinh cũng là những điểm đáng được ghi nhận. Đảng ủy Khối tin rằng, cùng với sự đoàn kết nhất trí, bám sát mục tiêu chính trị  của đảng viên, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, Trường Đại học Lương Thế Vinh sẽ vượt khó phát triển đi lên.

KỲ PHONG - PHẠM CHUYỆN

Một số hình ảnh của Đại hội:Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO