THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT – BGD & ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và chỉ tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016. Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 học viên.

II. Đối tượng tuyển sinh

1. Văn bằng

1.1. Người có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)

1.2. Người có bằng tốt nghiệp  Đại học thuộc khối ngành kinh tế ngoài chuyên ngành  QTKD cần học bổ sung kiến thức đại học 3 môn: Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

1.3. Người có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc khối ngành kinh tế học bổ sung kiến thức đại học 6 môn: Kinh tế vi mô; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

Thời gian bổ sung kiến thức dự kiến đợt 1: tháng 5 năm 2016

Thời gian bổ sung kiến thức đợt 2: tháng 10 năm 2016

2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

2.1. Người có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh loại Khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

2.2. Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung kiến thức Đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành kinh tế); ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản trị, quản lý (đối với khối ngành ngoài khối ngành kinh tế).

3. Chính sách ưu tiên:

Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Anh hùng lực vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng; Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng ưu tiên theo khu vực phải có quyết định tiếp nhận công tác của các cấp có thẩm quyền. Nếu đang được biệt phái công tác đến các vùng nêu trên cũng phải có quyết định biệt phái của các cấp có thẩm quyền.

Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

III. Thời gian đào tạo: 18 đến 24 tháng

IV. Môn thi và thời gian tuyển sinh

1. Môn thi

- Toán kinh tế

- Kinh tế học

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

2. Thời gian thi tuyển sinh:

- Đợt 1: Dự kiến tháng 7 năm 2016

- Đợt 2: Dự kiến tháng 12 năm 2016

V. Ôn tập

- Đợt 1: Bắt đầu tháng 6 năm 2016

- Đợt 2: Bắt đầu tháng 11 năm 2016

Thời gian ôn thi chủ yếu vào thứ 7 và Chủ nhật.

VI. Thời hạn nộp hồ sơ sự tuyển

Đợt 1: Đến ngày 15 tháng 5 năm 2016 (Đối với người phải học Bổ sung kiến thức); Đến ngày 10/6 năm 2016 (Đối với người học đại học đúng chuyên ngành QTKD).

Đợt 2: Đến ngày 15 tháng 10 năm 2016 (Đối với người phải học Bổ sung kiến thức); Đến ngày 10 tháng 11 năm 2016 (Đối với người học đại học đúng chuyên ngành QTKD).

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm tuyển sinh & Tư vấn việc làm trường Đại học Lương Thế Vinh.

Phường Lộc Vượng – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định

Website: http://ltvu.edu.vn, Email: tttuyensinhltvu@gmail.com

- Điện thoại: 03503.680.292 hoặc

- Ông Hoàng  Văn Hằng: ĐT: 0984.367.888

- Bà Ngô Thị Cúc: ĐT: 0947.260.956Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO