THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HIỆU TRƯỞNG

 THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Hiệu trưởng

Trường Đại học Lương Thế Vinh

_________

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh được ban hành theo Quyết định số 01/2004/QĐ-ĐHLTV-HĐQT; Căn cứ Nghị quyết số: 66/NQ-HĐQT ngày 13/10/2017 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo về việc tuyển dụng Hiệu trưởng nhà trường như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã qua quản lý cấp trưởng phòng Đào tạo của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

- Có trình độ tiến sĩ.

- Có sức khoẻ tốt.

* Ưu tiên tuyển chọn người có hộ khẩu thường trú tại Nam Định

2. Nghĩa vụ và quyền lợi:

- Thời gian làm việc và các chế độ được hưởng theo thoả thuận

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển

- Sơ yếu lý lịch, Lý lịch khoa học

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/10/2017 đến ngày 30/10/2017

5. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ phận tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức kế hoạch tài chính trường Đại học Lương Thế Vinh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (Phụ trách Tổ chức cán bộ: 0982.421.324).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINHCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO