DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Mã ngành: 7510301

 

TT

Họ tên, năm sinh, 
chức vụ hiện tại

Chức danh KH


Học vị, nước, 
năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

1

Phạm Văn Hoà, 1953, Giảng viên

PGS, 2004

TS, Việt Nam, 1994

Hệ thống điện

2

Hoàng T Vân Anh, 1986, Giảng viên

 

ThS,Việt Nam, 2013

Kỹ thuật điện

3

Nguyễn Văn Dương, 1985, Giảng viên

 

ThS,Việt Nam, 2012

Kỹ thuật điện

4

Vũ Thị Ngọc Loan., 1957, Giảng viên

 

ThS, Việt Nam

Tự động hoá và cc điện

5

Cao Minh Quyền, 1949, Giảng viên

 

TS, Việt Nam, 2007

Tự động hoá

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG THAM GIA GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Môn giảng dạy

1

Nguyễn Hữu Khái

TS

Cung cấp điện

2

Phạm Công Ngô

TS

Lý thuyết điều khiển tự động

3

Trần Văn Thịnh

TS.GVC

Điện tử công suất

Tự động hoá và điều khiển thiết bị điện

4

Nguyễn Mạnh Tiến

TS.GVC

Tổng hợp hệ điện cơ

5

Ng Phạm Thục Anh

TS.GVC

Điều khiển thích hợp máy tính

6

Phan Tử Thụ

GVC

Máy điện

Kỹ thuật điện

7

Nguyễn Ngọc Cầm

GVC

Lý thuyết mạch

Lý thuyết trường

8

Nguyễn Thị Vấn

GVC

Kỹ Thuật đo

Kỹ thuật senser

9

Phạm Văn Chới

GVC

Khí cụ điện

10

Ngô Xuân Thành

GVC

Kỹ thuật chiếu sáng

11

Bùi Văn Thi

GVC

Mô hình hoá

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY MÔN CHUNG

 

1

Lê Trần Lâm

21/12/1948

PGS

Tiến sỹ

Giáo dục học

2

Doãn Tam Hoè

22/4/1944

PGS

TS

Toán

3

Tạ Trung Thành

9/2/1948

GVCC

Tiến sĩ

Triết học

4

Nguyễn Thanh Hải

23/11/1947

CVC

Thạc sĩ

Giáo dục học

5

Mai Duy Tuân

7/4/1981

GV

Thạc sỹ

Thể dục TT

6

Nguyễn Thị Dung

16/111986

 

 

 

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO