THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018

 THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2018

 (Cao học khóa 7)

         -Căn cứ vào Thông tư 15/2014/ TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

       Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 (Cao học khóa 7) như sau:

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến):  100

2. Điều kiện dự thi: Người dự thi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.1. Điều kiện bằng cấp

         - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD.

          - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành kinh tế ngoài chuyên ngành QTKD cần học bổ sung kiến thức đại học 3 môn: Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

­         - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc khối ngành kinh tế học bổ sung kiến thức đại học 6 môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

2.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn

         - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh loại Khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

         - Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành kinh tế); ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (Đối với khối ngành ngoài khối ngành kinh tế).

2.3. Điều kiện khác

-  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

-  Có đủ sức khoẻ để học tập.

3. Chính sách ưu tiên

            - Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

            -Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

            - Con liệt sĩ

            - Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động

            - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành

­            - Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

4. Thời gian đào tạo: 18 đến 24 tháng

 5. Môn thi và thời gian thi tuyển sinh

5.1. Môn thi

            - Toán kinh tế

            - Kinh tế học

            - Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

5.2. Ôn tập và bổ sung kiến thức

            Đợt 1: Dự kiến tháng 04 năm 2018;  Đợt 2: Dự kiến tháng 10 năm 2018

5.3. Thời gian thi tuyển sinh:

            Đợt 1: Dự kiến tháng 06 năm 2018;  Đợt 2: Dự kiến tháng 12 năm 2018

Thời gian học vào thứ 7 và chủ nhật.

5.4. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển

 Từ ngày 15 tháng  03 năm 2018 (Đối với người phải học Bổ sung kiến thức); Đến ngày 10 tháng 05 năm 2018 (Đối với người học đại học đúng chuyên ngành QTKD)

Địa điểm thu nhận hồ sơ: Viện đào tạo sau Đại học trường Đại học Lương Thế Vinh, Phường Lộc Vượng Thành phố Nam Định.

Số điện thoại: 0979788518, 0948238312

         

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  

 

  TS. NGUYỄN NGỌC HÙNGCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO