ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

 

1. Thông tin chung về trường

1.1. Tên trường: Trường Đại học Lương Thế Vinh

- Sứ mệnh: Nằm trong mạng lưới các trường đại học trong cả nước, sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của khu vực nam đồng bằng sông Hồng.

Mục tiêu của trường là đào tạo ra những cán bộ có đạo đức, tài năng và sức khỏe của người trí thức mới Việt Nam XHCN; năng động, sáng tạo trong thực hành nghề nghiệp và trong thực tế cuộc sống ở thời kỳ đổi mới và hội nhập, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

- Địa chỉ: Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: http://ltvu.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo

Khối ngành/Nhóm ngành*

Quy mô hiện tại

NCS

Học viên CH

ĐH

CĐSP

TCSP

GD chính quy

GDTX

GD chính quy

GDTX

GD chính quy

GDTX

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành II

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành III

 

333

26

189

 

 

 

 

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành V

 

 

31

423

 

 

 

 

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành VII

 

 

3

 

 

 

 

 

Tổng

 

333

60

612

 

 

 

 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất

- Năm 2016: Không.

- Năm 2017: Không.

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất:

- Xét tuyển đối với giáo dục chính quy.

- Thi tuyển đối với giáo dục thường xuyên.

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: Tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hàng năm của Bộ GD&ĐT.

Nhóm ngành/Ngành/tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh - 2

Năm tuyển sinh - 1

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Nhóm ngành I

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành II

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành III

- Ngành Kế toán

- Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành Tài chính ngân hàng

1800

0

 

1711

0

 

Nhóm ngành IV

 

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO