THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2015-2016

 

- Hình thức công khai: đăng tải trên website trường Đại học Lương Thế Vinh

- Địa chỉ website: http://ltvu.edu.vn/

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

7

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

7

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

6,8

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

11.499

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

10.599

 

4.2

Diện tích thư viện

-

350

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

330

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

198

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

(Diện tích xây dựng khu KTX giao tư nhân quản lý)

m2

8.739

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

73

 

6.1

Giáo sư

-

3

 

6.2

Phó giáo sư

-

5

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

3

 

6.4

Thạc sỹ

-

45

 

6.5

Cử nhân

-

17

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

 

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

0

 

7.2

Học viên cao học

-

314

 

7.3

Đại học

-

406

 

7.4

Cao đẳng

-

24

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

0

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

76,71

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2014-2015:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

16

 

9.3

Đại học

-

6,5

 

9.4

Cao đẳng

-Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO