Danh mục luận văn Thạc sỹ chuyên ngành QTKD khóa IV - phần 1

 

STT HỌ VÀ  TÊN NGÀY  SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GVHD CTHĐ THƯ KÍ PB1 PB2 UVHĐ
1 Trần Việt  Bắc 10/10/1983 Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh khu vực Bình Minh - Ninh Bình TS. Hoàng Thị Minh Châu GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Trương Đức Lực PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Nguyễn Ngọc Hùng
2 Đàm Tuấn Hưng 31/01/1979 Phát triển cho vay tiêu dùng  tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Huyện Yên Mô TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trương Đức Lực PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên GS.TS Đàm Văn Nhuệ
3 Nguyễn Chí  Phú 01/01/1983 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trương Đức Lực
4 Chu Đình  Đa 17/06/1973 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trương Đức Lực PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Nguyễn Ngọc Hùng
5 Bùi Thị Thúy  Hiên 02/04/1980 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Trương Đức Lực
6 Nguyễn Thị  Loan 16/06/1983 Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Thị Thu Hà TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trương Đức Lực PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên GS.TS Đàm Văn Nhuệ
7 Đỗ Thị Nguyệt  Minh 04/12/1984 Hoàn thiện công tác kiểm tra đối tượng nộp thuế của Cục thuế trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Trương Đức Lực
8 Hoàng Thanh  Nghị 24/10/1979 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Thị Thu Hà TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trương Đức Lực GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
9 Trịnh Quang Bắc 07/11/1968 Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Huệ Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang TS. Hoàng Thị Minh Châu
10 Điền Thị Tuyết  Nhung 22/10/1982 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Phan Kim Chiến
11 Phạm Thị  Oanh 02/05/1984 Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức Sở lao động  thương binh và xã hội Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Trần Văn Đẩu GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang TS. Hoàng Thị Minh Châu
12 Phạm Quý  Quỳnh  19/04/1975 Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Hoàng Thị Minh Châu GS.TS Phạm Quang Phan
13 Đinh Thị  Tâm 26/07/1983 Phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai GS.TS Phạm Quang Phan TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Phan Kim Chiến
14 Bùi Thị Ngọc  Ánh 30/06/1992 Hoàn thiện hoạt động của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Ninh Bình, giai đoạn 2016 - 2020 TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
15 Dương Thị Hồng  Hạnh  27/11/1991 Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Ninh Bình TS. Đỗ Tiến Minh TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang GS.TS Phạm Quang Phan
16 Đinh Thị Ngọc  Khánh 01/09/1993 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình TS. Đỗ Tiến Minh TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
17 Lê Tiến  Đạt 18/02/1976 Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nghề Nho Quan, Ninh Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
18 Trần Thị Hương Giang 17/11/1973 Phát triền nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Trần Văn Bão
19 Đinh Thanh  Hải 10/02/1970 Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Như Bình
20 Nguyễn Thị  Hương 13/09/1977 Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện sản nhi Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
21 Vũ Thị Thanh Huyền 24/06/1977 Nâng cao chất lượng nhân lực tại Bệnh viện sản nhi Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
22 Nguyễn Khánh  Châu 10/01/1971 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện tâm thần Tỉnh Ninh Bình TS. Nguyễn Thị Mai Anh PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
23 Vũ Xuân  Giang 08/03/1983 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Ninh Bình TS. Nguyễn Thị Mai Anh PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Văn Tâm
24 Hoàng Việt  Tuấn 30/09/1988 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Ninh Bình TS. Nguyễn Thị Mai Anh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình
25 Lương Văn  Hải 03/11/1976 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần thương mại Tràng An Ninh Bình PGS.TS Hoa Hữu Lân TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
26 Phạm Thị Thu  Hằng 05/12/1978 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (xã, thị trấn) của Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Hoa Hữu Lân TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
27 Lê Diệu  Thúy 28/12/1975 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Ninh Bình PGS.TS Hoa Hữu Lân PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang TS. Nguyễn Ngọc Hùng
28 Nguyễn Xuân  Trường 22/12/1978 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Hoa Hữu Lân TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
29 Lê Nam Việt 03/12/1972 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Hoa Hữu Lân GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Nguyễn Ngọc Hùng
30 Nguyễn Thị Thu  Trang 19/04/1979 Tạo động lực cho người lao động tại Trung tâm da liễu Sở y tế Tỉnh Ninh Bình TS. Trương Đức Lực TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
31 Nguyễn Trọng Tuấn 11/08/1990 Đào tạo nguồn nhân lực trong Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Bình TS. Trương Đức Lực TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
32 Lê Văn  Tùng 03/09/1991 Tăng cường công tác quản lý ngân sách tại Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Trần Đăng Khâm GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn TS. Nguyễn Ngọc Hùng
33 Phạm Thanh  Hải 04/05/1982 Phát triển cho vay hộ nông dân qua tổ, nhóm tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trương Đức Lực TS. Hoàng Thị Minh Châu
34 Phan Thị  Huyền 03/05/1982 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trương Đức Lực
35 Lê Quốc  Kỳ 06/10/1987 Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Trương Đức Lực TS. Hoàng Thị Minh Châu
36 Phan Huy  Lượng 27/11/1984 Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chinh nhánh Huyện Vụ Bản - Bắc Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trương Đức Lực
37 Phạm Thị  Mai 20/02/1986 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trần Văn Đẩu TS. Trương Đức Lực PGS.TS Lê Văn Tâm
38 Phan Thị  Tuyết 05/03/1986 Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Tr


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO