Danh mục luận văn Thạc sỹ chuyên ngành QTKD khoá IV - phần 2

 

 

39 Phan Thị Hải Yến 12/03/1984 Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định GS.TS Phạm Quang Phan TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Trương Đức Lực TS. Hoàng Thị Minh Châu
40 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/08/1986 Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định PGS.TS Lê Hoàng Nga PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trương Đức Lực TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
41 Vũ Văn  Hậu 11/07/1985 Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Quỹ Đầu Tư Phát Triển Ninh Bình PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Trần Văn Bão
42 Trần Thị  01/07/1984 Hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Như Bình GS.TS Đàm Văn Nhuệ
43 Bùi Minh  Quang 05/12/1992 Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng Huyện Yên Khánh PGS.TS Trần Đăng Khâm GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Như Bình
44 Nguyễn Ngọc  Sơn 16/11/1988 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ý Yên Bắc Nam Định PGS.TS Lê Hoàng Nga PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
45 Đào Thúy  Diệu 11/08/1990 Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam  - Chi nhánh Bắc Nam Định PGS.TS Lê Hoàng Nga PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài GS.TS Đàm Văn Nhuệ
46 Phạm Thị Thu  Trang 23/09/1978 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định PGS.TS Lê Hoàng Nga GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài
47 Trịnh Thế  Trung 29/11/1982 Giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn Huyện Yên Khánh PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài GS.TS Đàm Văn Nhuệ
48 Nguyễn Thanh Tùng 17/12/1991 Nâng cao chất lượng nhân lực tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Vụ Bản Bắc Nam Định PGS.TS Lê Hoàng Nga GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
49 Nguyễn Cửu  Long 20/05/1969 Hoàn thiện quản lý  thu bảo hiểm xã hội tại Tỉnh Nam Định  PGS.TS Ngô Kim Thanh TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Trương Đức Lực TS. Hoàng Thị Minh Châu
50 Hoàng Phi  Hùng 04/07/1986 Phát triển nhân lực của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trương Đức Lực
51 Nguyễn Thế  Quỳnh  26/10/1980 Tạo động lực cho cán bộ, công chức tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam PGS.TS Ngô Kim Thanh TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trương Đức Lực GS.TS Đàm Văn Nhuệ
52 Nguyễn Thị  Huệ 14/07/1982 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định PGS.TS Đỗ Văn Thành PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trương Đức Lực GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Nguyễn Ngọc Hùng
53 Nguyễn Văn  Cảnh 25/10/1990 Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng công ty bưu chính Việt Nam PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trương Đức Lực TS. Hoàng Thị Minh Châu
54 Vũ Đình  Chính 23/07/1981 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình TS. Nguyễn Thị Việt Nga TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trương Đức Lực
55 Bùi Sỹ  Hãn 11/01/1976 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Ngành lao động thương binh và xã hội Huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình TS. Nguyễn Thị Việt Nga TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trương Đức Lực GS.TS Đàm Văn Nhuệ
56 Phan Kim  Tích 26/10/1985 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định TS. Nguyễn Thị Việt Nga PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Hoàng Thị Minh Châu GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Trương Đức Lực
57 Vũ Văn  Hanh 14/02/1974 Hoàn thiện kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nam PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Trần Văn Bão
58 Nguyễn Văn  Huy 19/11/1973 Nâng cao chất lượng nhân lực tại Cục thống kê Tỉnh Hà Nam PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Như Bình
59 Hoàng Thị  Thoa 03/03/1975 Hoàn thiện công tác kiểm tra thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hà Nam PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Trần Văn Bão
60 Nguyễn Thị Thanh Thúy 19/07/1982 Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
61 Lê Thị Thu Trang 13/06/1982 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tỉnh Hà Nam PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Trần Văn Bão
62 Lê Đình  Điềm 22/12/1975 Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý các Trường tiều học tại Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương TS. Mai Thị Thanh Thu TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài
63 Nguyễn Đức Trọng 12/03/1985 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm vải thiều Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương TS. Mai Thị Thanh Thu PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS. Trần Văn Đẩu
64 Phạm Tiến  Chung 05/05/1986 Phát triển đội ngũ cán bộ tại Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam  trên địa bàn Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương TS. Mai Thị Thanh Thu TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài
65 Doãn Cao  Cường 30/09/1982 Phát triển sản xuất ngao bền vững tại Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
66 Phạm Thanh  03/08/1971 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
67 Đặng Văn  Nghiêm 12/12/1971 Nâng cao chất lượng cán bộ công chức khối các ban xây dựng Đảng Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Phan Kim Chiến
68 Trần Văn  Nghinh 13/12/1980 Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Phạm Quang Phan
69 Nguyễn Sơn Ngọc Thành 21/02/1971 Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn trên địa bàn Tỉnh Nam Định  PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
70 Chu Thị  06/07/1987 Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần dược phẩm Nam Minh TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Phạm Quang Phan

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO