Danh mục luận văn Thạc sỹ chuyên ngành QTKD khoá IV - phần 3

 

STT HỌ VÀ  TÊN NGÀY  SINH Tên đề tài luận văn GVHD CTHĐ THƯ KÍ PB1 PB2 UVHĐ
71 Nguyễn Duy  Thiên 4/17/1973 Hoàn thiện công tác kiểm tra - giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 1 - Cát Lái PGS.TS Nguyễn Như Bình GS.TS Phạm Quang Phan TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Ngô Kim Thanh TS. Đỗ Tiến Minh
72 Thái Hữu  Hải 11/18/1985 Nâng cao chất lượng cán bộ - nhân viên tại trung tâm dịch vụ và quản lý ký túc xá tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên GS.TS Phạm Quang Phan TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Ngô Kim Thanh
73 Võ Trần Thanh  Trúc 8/17/1979 Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý tại Công ty Điện lực Bình Phú  PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan
74 Nguyễn Minh Hoàng 3/5/1974 Nâng cao năng lực cạnh tranh bưu chính chuyển phát của Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Như Bình GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Đỗ Tiến Minh TS. Nguyễn Ngọc Hùng
75 Nguyễn Văn  Đức 26/03/1987 Quản trị nhân lực tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành  PGS.TS Trần Văn Bão TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Đỗ Tiến Minh GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
76 Lê Hoàng  Hải 6/26/1973 Nâng cao chất lượng dịch vụ định giá bất động sản của Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng Thành phố Hồ Chí Minh TS. Hà Sơn Tùng PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan TS. Đỗ Tiến Minh TS. Nguyễn Ngọc Hùng
77 Lê Thị Thanh Tuyết 02/01/1982 Tạo động lực làm việc cho người lao động của Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng Thành phố Hồ Chí Minh TS. Hà Sơn Tùng TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
78 Nguyễn Văn  Thành 6/23/1978 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng và khai thác rong nho STT PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Lê Công Hoa
79 Đồng Thị Lan Anh 18/09/1979 Hoàn thiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tại Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Lê Văn Tâm
80 Trương Thị Kim  Chi 10/5/1978 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại SACOMBANK phòng giao dịch Lê Văn Sỹ TS. Nguyễn Thị Thùy Dương PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Lê Công Hoa TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Như Bình
81 Ngô Anh  1/7/1986 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Lê Công Hoa TS. Hoàng Thị Minh Châu
82 Phạm Thị Thu Hòa 7/28/1981 Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Công Hoa TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Lê Văn Tâm
83 Nguyễn Huy Cường 12/27/1976 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại cơ quan Ủy Ban Kiểm Tra Quận Ủy Quận Bình Tân PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Công Hoa TS. Hoàng Thị Minh Châu
84 Trịnh Nam  Thông 12/12/1977 Phát triển kinh doanh của Công ty Điện lực Bình Phú Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Như Bình
85 Nguyễn Văn Hiếu 10/13/1983 Phát triển các dịch vụ của nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Nguyễn Như Bình
86 Nguyễn Hoàng Việt 9/10/1988 Hoàn thiện công tác thẩm định giá đất thuộc sở hữu nhà nước tại Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Phạm Thị Thu Hà
87 Nguyễn Phước  Bình 12/18/1980 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phòng tài nguyên và môi trường Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Trần Đăng Khâm
88 Trần Trung  Dũng 10/30/1988 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Phường trên địa bàn Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Thùy Dương PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc GS.TS Đàm Văn Nhuệ
89 Mai Quốc  Thắng 7/4/1983 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển  Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Đàm Văn Nhuệ
90 Nguyễn Thị Thu  Hằng 08/11/1978 Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận Bình Thạnh PGS.TS Trần Văn Bão GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Phan Kim Chiến
91 Ngô Tấn  Phúc 5/11/1983 Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Đăng Khâm
92 Nguyễn Trường  Thy 9/29/1987 Hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng giảng viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành PGS.TS Trần Văn Bão GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
93 Nguyễn Anh Tuấn 22/01/1980 Nâng cao năng lực cán bộ tư vấn tại bộ phận một cửa trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Đăng Khâm TS. Hoàng Thị Minh Châu
94 Nguyễn Thanh  Loan 26/02/1984 Hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Nguyễn Ngọc Hùng
95 Nguyễn Thị Hoàng  Yến 6/11/1983 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên GS.TS Đàm Văn Nhuệ
96 Dương Tấn  Minh 27/01/1983 Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Trần Đăng Khâm GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
97 Phạm Quảng Tri  9/10/1980 Hoàn thiện công tác kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của  Sở giao thông vận tải đối các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi tại Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Trần Đăng Khâm TS. Hoàng Thị Minh Châu
98 Trần Trúc  Anh 19/11/1987 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Hoàng Thị Minh Châu GS.TS Đàm Văn Nhuệ
99 Nguyễn Thái  Dương 10/07/1988 Tạo động lực làm việc cho nhân viên trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Đăng Khâm TS. Hoàng Thị Minh Châu
100 Phan Thành  Linh 4/15/1985 Hoàn thiện tổ chức quản lý tại trung tâm giáo dục lao động - tạo việc làm Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Hoàng Thị Minh Châu GS.TS Đàm Văn Nhuệ
101 Nguyễn Hồng  Tuấn 27/10/1976 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt chi nhánh Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Công Hoa TS. Đỗ Tiến Minh
102 Nguyễn Thị Minh  Châu 2/25/1977 Tạo động lực làm việc cho cán bộ - viên chức tại Chi cục thuế Thuận An  TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Công Hoa TS. Trần Văn Đẩu TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Lê Văn Tâm
103 Nguyễn Hoàng Anh 09/01/1985 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ một cửa tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương PGS.TS Vương Thị Thu Hiền PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Công Hoa TS. Trần Văn Đẩu
104 Nguyễn Tấn  Đức 08/08/1982 Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Vương Thị Thu Hiền PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trần Văn Đẩu TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Lê Công Hoa
105 Trần Đăng  Cường 11/10/1979 Nâng cao chất lượng nhân lực tại điện lực Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước PGS.TS Vương Thị Thu Hiền TS. Trần Văn Đẩu TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Nguyễn Như Bình
106 Lê Thị Mỹ  Trinh 28/01/1984 Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Trần Văn Đẩu TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Lê Công Hoa
107 Nguyễn Phú  Hải 8/24/1982 Nâng cao chất lượng nhân lực tại chi cục kiểm lâm Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu TS. Trần Văn Đẩu TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Như Bình
108 Lê Thị Kim  Dung 09/11/1985 Tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO