Danh mục luận văn Thạc sỹ chuyên ngành QTKD khoá IV - phần 5

 

STT HỌ VÀ  TÊN NGÀY  SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GVHD CTHĐ THƯ KÍ PB1 PB2 UVHĐ
141 Đỗ Xuân Hải 18/08/1991 Hoàn thiện công tác quản lý tín dụng chính sách tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Chi Nhánh Tỉnh Nam Định PGS.TS Đinh Đăng Quang PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Lê Văn Tâm
142 Nguyễn Thị  Nga 07/12/1980 Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Bệnh Viện đa khoa Tỉnh Hải Dương PGS.TS Đinh Đăng Quang GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
143 Phan Nguyên Giáp 24/01/1974 Giải pháp đào tạo cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình PGS.TS Hà Minh Sơn TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Trần Văn Bão TS. Hoàng Thị Minh Châu
144 Vũ Thị Minh  Hoài 28/07/1982 Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình PGS.TS Hà Minh Sơn PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Trần Văn Bão
145 Phạm Thị  Huệ 15/02/1975 Quản lý ngân sách xã trên địa bàn Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình PGS.TS Hà Minh Sơn GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Văn Bão PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Nguyễn Ngọc Hùng
146 Vũ Đình Hồng 10/10/1965 Giải pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Cục thuế Tỉnh Nam Định PGS.TS Đỗ Văn Thành TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
147 Vũ Đức Hạnh 06/05/1991 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội PGS.TS Đỗ Văn Thành PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài
148 Vũ Thanh  Khuê 21/09/1978 Phát triển bền vững làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Huyện Ý Yên -  Tỉnh Nam Định PGS.TS Đỗ Văn Thành PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
149 Vũ Ngọc  20/10/1990 Hoàn thiện quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn Tỉnh Nam Định PGS.TS Đỗ Văn Thành TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
150 Trần Văn  24/01/1988 Hoàn thiện công tác quản lý thu - chi bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trương Đức Lực PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
151 Vũ Thị  Huệ 18/08/1989 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế HAMEMY PGS.TS Hà Minh Sơn PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Như Bình GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn TS. Trương Đức Lực
152 Phạm Quốc Hiệu 20/02/1982 Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình PGS.TS Hà Minh Sơn PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Trương Đức Lực GS.TS Phạm Quang Phan


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO