Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Thú y trình độ Thạc sĩ

 

Số TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Học hàm, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)

Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)

Học phần tham gia giảng dạy

1

Nguyễn Hoài Nam,

1982, giảng viên

 

Tiến sĩ, Thái Lan, 2014

Thú y

Thạc sĩ, 2011/ Tiến sĩ, 2014

7 đề tài, 22 bài báo

Công nghệ sinh sản vật nuôi nâng cao, ngoại khoa thú y nâng cao;

2

Bùi Thị Tố Nga,

1981, Giảng viên

 

Tiến sĩ, Nhật Bản, 2015

Thú y

Thạc sĩ, 2004/ Tiến sĩ, 2015

10 đề tài, 9 bài báo

Miễn dịch học thú y nâng cao, dược lý học lâm sàng;

3

Nguyễn Bá Hiên,

1954,Giảng viên cao cấp

Phó Giáo sư

Thạc sĩ, Việt Nam, 1994/Tiến sĩ, Việt Nam, 2001

Thú y

Thạc sĩ, 1995/ Tiến sĩ, 2002

06 đề tài, 90 bài báo

Dịch tễ học Thú y ứng dụng,bệnh truyền nhiễm thú y, virus học thú y;

4

Nguyễn Hữu Nam, 1955, Giảng viên chính

Phó Giáo sư

Thạc sỹ, Việt Nam,1995/ Tiến sĩ, Việt Nam, 1999

Thú y

Tiến sĩ, 2000

4 đề tài, 59 bài báo

Bệnh lý học thú y nâng cao,

5

Chu Đức Thắng, 1956, Giảng viên cao cấp

Phó Giáo sư

Tiến sĩ,

Việt Nam , 1997

Thú y

Thạc sĩ 2006, Tiến sĩ 2000

11 đề tài, 23 bài báo

Bệnh nội khoa gia súc,chuẩn đoán bệnh gia súc nâng cao;

6

Nguyễn Văn Thọ, 1954, Giảng viên chính

Phó Giáo sư

Thạc sĩ, Việt Nam, 1977/Tiến sĩ, Việt Nam, 2006

Thú y

Thạc sĩ 2003, Tiến sĩ 2008

20 đề tài,  08 bài báo

Ký sinh trùng thú y, kinh tế phát triển nông thôn nâng cao;

7

Phạm Hồng Ngân, 1958, Giảng viên cao cấp

Phó Giáo sư

Thạc sĩ, Philipin 1997/Tiến sĩ, Việt Nam, 2010

Thú y

Thạc sĩ 2008, Tiến sĩ 2012

23 đề tài,

54 báo cáo

Vệ sinh thú y ứng dụng, Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật

8

Vũ Như Quán, 1953, Giảng viên chính

 

Tiến sĩ,

 Liên Bang Nga, 1995

Thú y

, Tiến sĩ 2000

07 đề tài, 15 bài báo

Bệnh ngoại khoa thú y, Ngoại khoa thú y thực hành

9

Nguyễn Bá Tiếp,

1970, Giảng viên

 

Thạc sĩ, Hàn Quốc, 2003/Tiến sĩ, Đức, 2009

Thú y

Thạc sĩ 2008, Tiến sĩ 2011

02 đề tài, 69 bài báo

Hóa sinh động vật nâng cao, độc chất học thú y;

10

Trịnh Thị Thơ Thơ,

1943, Giảng viên chính

Phó Giáo sư

Thạc sỹ, Việt Nam, 1963/ Tiến sỹ, Việt Nam

Thú y

Thạc sỹ 1970, Tiến sỹ

1999

03 đề tài

Sinh lý sinh sản đv, Hoá sinh đv

11

Nguyễn Ngọc Hùng, 1956, GV, Hiệu trưởng

 

Tiến sĩ, Việt Nam, 2006

Quản lý giáo dục

Thạc sĩ, 2007

5 đề tài, 6 bài báo

Pp nghiên cứu

12

Hồ Công Đức, 1984, Giảng viên

 

Thạc sĩ, Việt Nam 2012, Tiến sĩ Việt Nam 2017

Triết học

Thạc sĩ, 2017

2 đề tài, 5 bài báo

Triết hoc

13

Trần Quốc Việt, 1980, Giảng viên

 

Thạc sĩ, Úc 2012, Tiến sĩ Việt Nam 2017

Ngôn ngữ học, Tiếng Anh

Thạc sĩ, 2016

3 đề tài, 5 bài báo

Tiếng Anh

14

Vũ Thị Thanh, 1978, Giảng viên

 

Thạc sĩ, Việt Nam, 2012

Tiếng Anh

Thạc sĩ 2017

 

Tiếng AnhCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO