ĐỀ ÁN MỞ NGHÀNH ĐÀO TẠO THÚ Y TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

Trình độ đào tạo

: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo

: Thú Y

Mã số

: 8640102

Loại hình đào tạo

: Tập trung

Thời gian

: Từ 1,5 - 2,0 năm

 

Phần 1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

1.1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo

            Tên trường: Đại học Lương Thế Vinh

            Tên giao dịch quốc tế: Luong The Vinh University

            Địa chỉ: phường Lộc Vượng, TP. Nam Định

            Điện thoại: 0228.3680185  Fax: 0228.3681051

            Website: www.ltvu.edu.vn;            Email: Quantri@ltvu.edu.vn

            Trường Đại học Lương Thế Vinh là Trường Đại học dân lập nằm trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập ngày 05/12/2003 theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, trường đào tạo đa ngành với các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Thú Y, Xây dựng, Tin học, Tiếng Anh, Điện, Cơ khí; Các hệ đào tạo: Cao học, Đại học, Cao đẳng, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng - Đại học và hệ đào tạo vừa làm vừa học.

            * Chức năng và nhiệm vụ của Nhà trường

Trường Đại học Lương Thế Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa hệ, đa trình độ; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học của khu vực châu thổ sông Hồng và cả nước.

Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo những cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ đại học và trên đại học có đạo đức, tài năng, sức khoẻ, có phẩm chất của người tri thức xã hội chủ nghĩa năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với mọi tình thế của cuộc sống và yêu cầu của thực tế xã hội. Các kỹ sư và cử nhân của trường khi tốt nghiệp, ngoài phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ còn được trang bị bốn công cụ nghề nghiệp:

- Có kiến thức rộng về ngành nghề được đào tạo để phát triển tài năng.

- Có kiến thức chuyên ngành sâu, đáp ứng được yêu cầu của thực tế xã hội.

- Sử dụng thành thạo và vận dụng công nghệ thông tin vào nghề nghiệp

- Có vốn tiếng Anh chuyên ngành để trau dồi nghề nghiệp.

Trải qua 15 năm kể từ khi thành lập, Trường Đại học Lương Thế Vinh đã không ngừng đổi mới xây dựng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nhà trường đã khẳng định vai trò của mình trong hệ thống các trường đại học. Đến nay nhà trường đã tạo dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáng kể, đảm bảo yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm:

- Hội đồng quản trị: 8 thành viên, trong đó có 03 thành viên ngoài trường.

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng.

- Các phòng chức năng: 03 phòng, 1 bộ phận gồm:

+ Phòng Đảm bảo chất lượng và Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng Tổng hợp Hành chính quản trị;

+ Bộ phận Kế toán Tài chính;

- Các khoa chuyên môn: 03 khoa gồm:

+ Khoa Kinh tế;

+ Khoa Xây dựng và Công nghệ;

+ Khoa Khoa học Cơ bản;

- 01 Trung tâm, 01 Viện  thuộc trường:

+ Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm.

+ Viện đào tạo Sau đại học

Đến nay trường đã trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo 16 chuyên ngành trình độ đại học thuộc các khối ngành:

·    Khối ngành kinh tế gồm các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng

·     Khối ngành kỹ thuật gồm các chuyên ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin.

·     Khối ngành Nông Lâm Ngư gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật, Thú y.

·     Khối ngành Văn hóa xã hội gồm các chuyên ngành: Văn hóa du lịch, Ngôn ngữ Anh, Khoa học thư viện.

* Đội ngũ giảng viên:

Trường đã xây dựng và chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng. Hiện tại nhà trường có trên 200 giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng) trong đó giảng viên cơ hữu có 4 giáo sư, 19 phó giáo sư, 22 tiến sỹ, 49 thạc sĩ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy đại học và trên đại học.

Trường đã thành lập Trung tâm đào tạo sau đại học để quản lý đào tạo thạc sĩ.

 * Cơ sở vật chất:

Tổng diện tích tự nhiên của nhà trường là 6,7 ha, trong đó diện tích khoảng 14.000 m2 sử dụng cho xây dựng nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thí nghiệm..., phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

- Tổng diện tích: 45.784,2 m2.

            - Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.371 m2.

            - Số phòng học: 56 phòng học và 03 phòng học máy tính.

- Khu thí nghiệm: Diện tích 330m2, gồm 04 phòng (Lí-Hóa-Sinh-Địa kĩ thuật).

- Xưởng thực hành: diện tích 198m2, gồm 01 phòng (Điện-cơ khí)

- Thư viện: Diện tích 350 m2, gồm 03 phòng

Số đầu sách trong thư viện: 1200 đầu sách và phòng đọc điện tử

Với quy mô đào tạo hiện tại và tương lai phát triển, Trường hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện về diện tích cho các nhu cầu phát triển theo Quy định được đề cập trong Tiêu chuẩn TCVN39081-85 về diện tích mặt bằng tổng thể tối thiểu cần đạt được.

1.2. Kết quả khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trình độ Thạc sĩ Thú y

Theo kết quả khảo sát của Khoa trên hai đối tượng: sinh viên tốt nghiệp ngành Thú y và các cán bộ, công chức, những người đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Trạm khuyến nông, Trạm thú y, Doanh nghiệp, Công ty hoạt động trong lĩnh vực Thú y thú y trên địa bàn tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình và một số vùng lân cận cho thấy trên 30% số sinh viên tốt nghiệp ngành Thú y và các ngành gần có nhu cầu học thạc sĩ ngành Thú y. Mặt khác, trong những năm gần đây, các Trường đại học khu vực miền Bắc có đào tạo ngành Thú y như Học viện nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên, thường xuyên duy trì tuyển sinh ổn định số học viên cao học ngành Thú y từ 20 - 30 học viên. Kết quả cho thấy: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Thú y đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Nam Định và các khu vực lân cận. Và cũng đáp ứng được nhu cầu phát triển sự nghiệp của các học viên trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập thì việc nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các địa phương là hết sức cần thiết.

1.3. Kết quả đào tạo

Với năng lực về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, Trường Đại học Lương Thế Vinh đã hoàn thành tốt việc đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đến nay có 5 khóa Đại học, 04 khóa Liên thông Trung cấp - Đại học ngành Thú y. Nhà trường đã đào tạo được đội ngũ đông đảo với gần 500 kỹ sư, bác sĩ Thú y. Trong đó có trên 90% sinh viên ra trường có việc làm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp thời kỳ đổi mới.

Toàn văn đăng tải tại đây:Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO