HƯỚNG DÂN ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH GỬI TỚI CÁC ANH, CHỊ HỌC VIÊN 2 MẪU VĂN BẢN SAU:

1. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ


2. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY  LUẬN VĂN THẠC SĨ


Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm
 
Chúc các Anh, Chị hoàn thành luận văn theo đúng mẫu trình bày và nội dung hướng dẫn của Nhà trường.


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO