TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Kính gửi: - Các đơn vị 
Trường Đại học Lương Thế Vinh
 
           Căn cứ Chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nam Định và Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; 
 
           Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn trường tạm thời hạn chế đến trường làm việc trong thời gian từ 30/03/2020 đến 05/04/2020 và nghiêm túc chấp hành một số nội dung sau:
 
1. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định và hướng dẫn của ngành Y tế.
 
2. Tổ chức đào tạo từ xa, ưu tiên triển khai đào tạo online cho các lớp theo kế hoạch đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 
3. Các đơn vị trong Nhà trường sắp xếp công việc chuyên môn cho phù hợp; tổ việc họp trực tuyến, trao đổi thông tin bằng các hình thức gián tiếp.
 
4. Ổn định nơi ở, không di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác, đặc biệt nững nơi đã có người nhiễm viêm đường hô hấp do Covid-19.
 
5. Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục làm việc trực tuyến, các nhóm viết báo cáo tự đánh giá và hoàn thành trước khi trở lại làm việc cho các tiêu chí đã được phân công.
 
6. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch; Phòng Hành chính tổng hợp bố trí, phân công lịch bảo vệ hợp lý trong thời gian hạn chế đến trường làm việc.
 
Các công việc đột xuất xảy ra trong thời gian này các đơn vị trực tiếp báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo./.
 


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO