DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 

STT Họ và tên   Ngày sinh Người hướng dẫn khoa học Tên đề tài được duyệt
1 Đoàn Thị Việt Anh 11/11/1978 TS. Hoàng Thị Minh Châu Nâng cao chất lượng nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Định
2 Bùi Duy Danh 03/02/1966 TS. Hoàng Thị Minh Châu Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
3 Đinh Thị Duyên 12/09/1986 TS. Hoàng Thị Minh Châu Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định
4 Trần Xuân  Đại 20/03/1974 PGS.TS Nguyễn Như Bình Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định
5 Hoàng Văn  Đảng 09/06/1974 PGS.TS Phạm Thị Thu Hà Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định
6 Phạm Huy Đức 06/11/1967 PGS.TS Nguyễn Như Bình Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định
7 Dương Công Hải 19/11/1975 TS. Nguyễn Ngọc Hùng Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
8 Trương Quang  Hiếu 21/07/1986 PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc Phát triển cho vay hạn mức quy mô nhỏ đối với khách hàng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Mô
9 Vũ Thị Thanh Huyền 10/07/1971 PGS.TS Nguyễn Như Bình Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
10 Trần Quyết Kiên 31/08/1984 TS. Nguyễn Ngọc Hùng Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Cục thuế tỉnh Nam Định
11 Vũ Tùng Lâm 16/12/1990 PGS.TS Phạm Thị Thu Hà Nâng cao hiệu quả  kinh doanh Công ty cổ phần FPT 
12 Vũ Thị Thúy Ngát 26/05/1976 PGS.TS Nguyễn Như Bình Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Nam Định tỉnh Nam Định
13 Phạm Văn Nghĩa 14/12/1970 TS. Đỗ Hải Hưng Giải pháp quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
14 Bùi Thế  Tâm 20/02/1973 TS. Đỗ Hải Hưng Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định
15 Phạm Minh Tân 05/08/1983 TS. Nguyễn Ngọc Hùng Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thành phố Nam Định
16 Phạm Quang  Tấn 28/06/1972 PGS.TS Phạm Thị Thu Hà Phát triển doanh nghiệp tư nhân của  tỉnh  Nam Định
17 Vũ Đức Toán 03/11/1974 TS. Đỗ Hải Hưng Quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
18 Trương Quang  Trung 14/07/1992 PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
19 Nguyễn Huy  Xương 19/03/1966 PGS.TS Nguyễn Như Bình Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO