DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 

STT Họ và tên   Ngày sinh Người hướng dẫn khoa học Tên đề tài được duyệt
1 Hoàng Bình 19/12/1985 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài Tạo động lực cho người lao động tại Tổng kho xăng dầu VK102 Nhà Bè
2 Nguyễn Tuấn Dũng 20/05/1978 PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Nâng cao chất lượng nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
3 Bùi Ngọc  Đức 04/08/1982 PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty  Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Sông Bé  
4 Cao Quốc  Thanh 23/11/1975 PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Nâng cao chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - sát hạch lái xe Bình Dương
5 Nguyễn Văn Thìn 27/07/1988 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần
6 Lê Thành  Tín 12/01/1985 PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại phường Thái Hòa thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương
7 Phạm Ngọc  Uy 18/06/1979 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài Phát triển vùng cây ăn trái có múi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8 Trần Khắc Vinh 14/09/1979 PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
9 Hoàng Anh  Vũ  30/01/1985 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp của tỉnh  Bình Dương


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO