DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 

STT Họ và tên Ngày sinh Người hướng dẫn Tên đề tài được duyệt
1 Đỗ Quang Ba 12/04/1979 GS.TS Phạm Quanhg Phan Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC)
2 Nguyễn Văn Chính 01/12/1980 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nâng cao chất lượng nhân lực của Ban Phát triển dự án thuộc Tập đoàn TNG HOLDINGS Việt nam
3 Nguyễn Hữu Chức 21/10/1985 PGS.TS Trần Văn Bão Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
4 Bùi Thị Ngọc Dậu 19/09/1980 PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y - TEC Việt Nam
5 Nguyễn Anh Dũng 25/01/1980 PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương Nâng cao năng lực cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
6 Trần Qúi Hai 15/02/1982 PGS.TS Đoàn Xuân Thủy Đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa
Mộc Châu
7 Nguyễn Thị  Hồng 04/05/1982 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nâng cao chất lượng giảng viên trường Cao đẳng Y dược PASTEUR
8 Nguyễn Thị Thương Huyền 17/01/1981 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Nâng cao chất lượng nhân lực Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Văn Khuê 18/07/1973 PGS.TS Trần Văn Bão Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
10 Đinh Thị Hồng Liên 25/11/1989 TS. Thân Thanh Sơn Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang
11 Phạm Thị Thùy Linh 20/02/1992 GS.TS Phạm Quanhg Phan Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Chi nhánh Hà Nội
12 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/10/1986 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàn thiện Marketing Mix tại Công ty Cổ phần thiết bị TASUCO
13 Bùi Đăng  Mạnh 02/11/1973 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm Viễn thông 2 - VNPT Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
14 Dương Vũ Minh 30/09/1980 PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả
15 Nguyễn Thị  Ngân 06/05/1990 GS.TS Phạm Quang Phan Nâng cao chất lương nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
16 Nguyễn Đình Nhân 30/06/1977 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàn thiện quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương maị cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (BIDV Quảng Ngãi)
17 Nguyễn Trung Phương 02/11/1984 TS. Thân Thanh Sơn Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An
18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/06/1974 PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng Tổng đại lý Bảo Việt nhân thọ tại tỉnh Quảng Ninh
19 Nguyễn Minh  Thắng 21/10/1975 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Phát triển hàng hải
20 Phạm Trung  Thiệu 16/08/1985 PGS.TS Trần Văn Bão Nâng cao hiệu quả kinh doanh hoa quả của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ánh Minh Long
21 Vũ Thị Thoa 01/10/1980 PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả
22 Nguyễn Thế  Tiệp 17/02/1976 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nâng cao năng lực cạnh tranh Trại Cá Trung Tựu, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
23 Tô Tiến Tình 10/02/1987 PGS.TS Đoàn Xuân Thủy Nâng cao chất lương nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán FAC
24 Phan Tuấn  24/10/1984 TS. Thân Thanh Sơn Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đại Trường Nguyên


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO