Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

 

        Hiệu trưởng là người có đủ tiêu chuẩn theo luật Giáo dục Đại học và được Hội đồng trường thống nhất chọn cử.

       Hiện nay Hiệu trưởng của trường đại học Lương Thế Vinh là PGS.TS.Mai Quốc Chánh, nguyên là Trưởng Khoa Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động) trường Đại học Kinh tế quốc dân.

        Trường được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận chuyển đổi từ trường đại học Dân lập sang trường đại học Tư thục năm 2018.

 

Các thời kỳ Hiệu trưởng của Nhà trường:

 

1. GS.TSKH.NGND. Hoàng Trọng Yêm, nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2. PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội

 

3. PGS.TS. Lê Trần Lâm, nguyên thành ủy viên, Giám đốc sở KHCN Hà Nội

 

4. NGƯT.TS. Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

 

5. PGS.TS. Mai Quốc Chánh, nguyên Trưởng khoa Kinh tế lao động , Trưởng Ban Thanh traTrường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO