750 năm Thiên Trường - Nam Định
Cho ước mơ bay xa 750 năm Thiên Trường - Nam Định Kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập