Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh du lịch

Ngày: 04/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 (Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHLTV  ngày          tháng              năm 2021

của Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh)

 

Tên chương trình đào tạo: Đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh du lịch

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh du lịch

Mã ngành: 7340101

Hình thức đào tạo: Chính quy

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh  có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; Hiểu biết những kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản trị kinh doanh du lịch, đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực; Có năng lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế các lĩnh vực du lịch lữ hành, lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, sự kiện; Có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh dịch vụ Du lịch phù hợp với thực tiễn trong môi trường kinh doanh; Có kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ và vận hành các hoạt động kinh doanh các dịch vụ Du lịch; Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc trong ngành du lịch lữ hành, lưu trú du lịch, vui chơi giải trí, truyền thông, sự kiện… sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Nội dung chương trình

1. Kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

 

LT

TH

 

Bắt buộc

32

 

 

 

1

Triết học Mác-Lênin

3

36

18

0

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

24

12

Triết học Mác – Lênin(1)

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

24

12

1 và Kinh tế chính tri..(2)

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24

12

Sau 1;2; Chủ nghĩa xã hôi..(3)

5

Lịch sử Đảng CSVN

2

36

18

Sau 1;2;3; Tư tưởng HCM (4)

6

Pháp luật đại cương

2

24

12

0

7

Tin học đại cương

3

36

18

0

8

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36

18

0

9

Toán kinh tế

3

36

18

0

10

Tiếng Anh 1

2

24

12

0

11

Tiếng Anh 2

2

24

12

Sau Anh 1

12

Tiếng Anh 3

2

24

12

Sau Anh 1,2

13

Tiếng Anh 4

2

24

12

Sau Anh 1,2,3

14

Tiếng Anh 5

2

24

12

Sau Anh 1,2,3,4

15

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

16

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

17

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

18

Giáo dục quốc phòng

5 tuần

 

 

Môn điều kiện

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước,

LT

TH

 

 

Bắt buộc

 24

 

 

 

19

Kinh tế học vi mô 1

3

36

18

 

20

Quản trị học

3

36

18

 

21

Kinh tế học vĩ mô 1

3

36

18

 

22

Marketing du lịch

3

36

18

 

23

Tiền tệ và thanh toán quốc tế

3

36

18

 

24

Thống kê du lịch

3

36

18

 

25

Nguyên lý kế toán

3

36

18

 

26

Ra quyết định quản trị

3

36

18

 

 

Tự chọn

6

 

 

 

 

Tổ hợp 1

3

 

 

 

27

Tổng quan du lịch

3

36

18

 

28

Quản trị lữ hành

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

3

 

 

 

29

Pháp luật du lịch

3

36

18

 

30

Quản lý điểm đến

3

36

18

 

31

Phát triển sản phẩm du lịch

3

36

18

 

Kiến thức ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

32

Quản trị chiến lược

3

36

18

 

33

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

36

18

 

34

Quản trị nhân lực

3

36

18

 

35

Kỹ năng giao tiếp

3

36

18

 

36

Tâm lý du khách

3

36

18

 

 

Tự chọn  

9

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

37

Thuyết minh du lịch

3

36

18

 

38

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

3

36

18

 

39

Văn hóa Phương Đông

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

40

Hệ thống các tuyến điểm du lịch

3

36

18

 

41

Văn hóa và du lịch

3

36

18

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

42

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

3

 

 

 

43

Kỹ năng thuyết trình du lịch

3

36

18

 

Kiến thức chuyên ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

44

Quy hoạch du lịch

3

36

18

 

45

Quản trị quan hệ khách hàng

3

36

18

 

46

Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

3

36

18

 

47

Thiết kế điều hành tour

3

36

18

 

48

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

3

36

18

 

 

Tự chọn

12

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

49

Bản đồ du lịch

3

36

18

 

50

Du lịch MICE

3

36

18

 

51

Nghiệp vụ buồng khách sạn

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

52

Văn hóa di sản Việt Nam và thế giới

3

36

18

 

53

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

3

36

18

 

54

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

3

36

18

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

55

Thủ tục hải quan và cước phí

3

36

18

 

56

Quản trị kinh doanh nhà hàng

3

36

18

 

 

Tổ hợp 4

 

 

 

 

57

Quản trị kinh doanh lưu trú

3

36

18

 

58

Nghiệp vụ lưu trú lễ tân khách sạn

3

36

18

 

Tốt nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Khóa luận tốt nghiệp/các hp cuối khóa

6

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

59

Kinh doanh lữ hành

3

36

18

 

60

Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

61

Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch

3

36

18

 

62

Văn hóa ứng xử và giao tiếp trong du lịch

3

36

18

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - thanhbangcntt@hotmail.com
Lên trên