Thông tin liên hệ

LTVU-Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định

Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027

Email: ltvu@ ltvu.edu.vn - Website: www.ltvu.edu.vn

Đường đi:

 

 

Đăng ký xét tuyển Online
LTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - thanhbangcntt@hotmail.com
Lên trên