Chương trình đào tạo Bác sỹ thú y

Ngày: 05/07/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

( Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHLTV ngày    tháng  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh)

 

            Tên chương trình: Đào tạo Bác sĩ thú y

            Trình độ đào tạo: Đại học

            Ngành đào tạo: Thú y

            Mã số: 7640101

            1. Mục tiêu đào tạo

            1.1. Mục tiêu chung:

          Chương trình nhằm đào tạo Bác sĩ thú y có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt, có khả năng làm việc tập thể, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội về lĩnh vực thú y.

            1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Có kiến thức, năng lực chuyên môn tốt trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh cho vật nuôi; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chăn nuôi, thú y để có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, tại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn và nhỏ; các thành phần kinh tế khác với nhiệm vụ trực tiếp tham gia kỹ thuật về chăn nuôi thú y, làm việc tại các cửa hàng thú y, trạm thú y xã, huyện, tỉnh; tham gia các công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm.

- Có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng; có ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có sức khỏe tốt.

- Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực thú y để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực thú y.

 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 154 TC không tính GDQP và GDTC

Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Ghi chú

I

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

41

(11TC điều kiện)

1

Triết học Mác - Lênin

3

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

6

Tin học đại cương

3

 

7

Tiếng Anh 1

2

 

8

Tiếng Anh 2

2

 

9

Tiếng Anh 3

2

 

10

Toán cao cấp

2

 

11

Hóa đại cương

2

 

12

Hóa phân tích

2

 

13

Xác suất thống kê

2

 

14

Pháp luật đại cương

2

 

15

Giáo dục thể chất

3

Môn điều kiện

16

Giáo dục quốc phòng- An ninh

8

Môn điều kiện

II

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

124

 

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

31

 

1

Sinh học đại cương

3

 

2

Sinh thái môi trường

2

 

3

Giải phẫu vật nuôi

4

 

4

Hóa sinh động vật

3

 

5

Tin học ứng dụng

2

 

6

Phương pháp thống kê sinh học

2

 

7

Di truyền học – Sinh học phân tử

2

 

8

Động vật học

3

 

9

Mô phôi động vật

3

 

10

Sinh lý động vật

3

 

11

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

12

Vi sinh vật đại cương

2

 

2.2.

Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành)

93

 

1

Tiếng anh chuyên ngành

3

 

2

Bệnh lý học thú y

2

 

3

Giải phẫu bệnh

3

 

4

Dược lý học thú y

3

 

5

Vi sinh vật học thú y

3

 

6

Chăn nuôi chuyên khoa

4

 

7

Độc chất học thú y

2

 

8

Chẩn đoán bệnh thú y

3

 

9

Bệnh nội khoa thú y 1+ 2

4

 

10

Miễn dịch học thú y

3

 

11

Ký sinh trùng và bệnh Kí sinh trùng thú y

4

 

12

Bệnh truyền nhiễm thú y

4

 

13

Dược liệu thú y

2

 

14

Dịch tễ học thú y

2

 

15

Vệ sinh thú y

2

 

16

Công nghệ sinh học

2

 

17

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

4

 

18

Bệnh ngoại khoa thú y

4

 

19

Bệnh Sản khoa thú y

4

 

20

Kiểm nghiệm thú sản

3

 

21

Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

 

22

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

2

 

23

Luật thú y

2

 

24

Bệnh ở chó mèo

2

 

25

Bệnh ở động vật thủy sản

2

 

26

Rèn nghề

8

 

27

Thực tập tốt nghiệp

4

 

28

Khóa luận TN (hoặc thi TN)

10

 

Tổng toàn khóa

165

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên