Thông báo thực hiện cuộc vận động, quyên góp ủng hộ "Máy tính cho em"

Ngày: 17/09/2021

THÔNG BÁO

V/v thực hiện cuộc vận động, quyên góp ủng hộ "Máy tính cho em"

 

 
   

 

 

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, nhân viên Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

          Căn cứ công văn số 3961/BGDĐT-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục  Việt Nam về việc vận động ủng hộ "Máy tính cho em",

          Trường Đại học Lương Thế Vinh và Công đoàn Trường tổ chức phát động  quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" tại tất các các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh; kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là một (01) ngày lương.

          Mọi sự ủng hộ xin nộp về cho đ/c Phạm Thị Sen (Phòng Tổng hợp - Ủy viên BCH Công đoàn trường) chậm nhất đến hết ngày 01 tháng 10 năm 2021. Ngày 02 tháng 10 năm 2021, Công đoàn Nhà trường làm thủ tục chuyển tiền quyên góp được cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

          Trường Đại học Lương Thế Vinh và Công đoàn Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường tận tâm, kịp thời tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động thể hiện trách nhiệm với Ngành nói chung và Trường Đại học Lương Thế Vinh nói riêng để tích cực tham gia ủng hộ "Máy tính cho em"; thể hiện truyền thống tốt đẹp "Tương thân tương ái" và "Tất cả vì học sinh thân yêu", quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch.

          Trân trọng./.

                    HIỆU TRƯỞNG                                   CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                 (Đã ký)                                                                                       (Đã ký)

                       PGS.TS Mai Quốc Chánh                                                              Mai Duy Tuân


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên