Thông báo tuyển sinh năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; trình độ đại học chính quy; vừa làm vừa học, liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học, năm 2022 như sau:

1. Thạc sĩ

1.1.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành dự tuyển;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

- Riêng đối với thí sinh dự tuyển ngành Quản trị kinh doanh đã tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý và học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển;

- Chi tiết về hồ sơ dự tuyển, kế hoạch và phương thức tuyển, mức học phí,...  tại phụ lục 2 đính kèm (hoặc tại trang Web: LTVU.edu.vn)

1.2. Ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến năm 2022

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh

8340301

100

 

2

Thú y

8340201

23

 

            2. Đại học chính qui

            2.1.  Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương

            2.2. Phương thức tuyển sinh

              - Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT     (30% chỉ tiêu)

              - Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT     (70% chỉ tiêu)

            2.3 Ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến năm 2022

Stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

Kế toán (KT tổng hợp,Doanh nghiệp, Kiểm toán)

7340301

260

A00; A01; C01.

 

2

Quản trị kinh doanh (Tổng hợp,Du lịch,Thương mại điện tử và Nhân lực)

7340101

260

A00; A01; C01.

 

3

Kỹ thuật xây dựng (Công nghiệp & Dân dụng, Công nghệ công trình)

7580201

260

A00; A01; C01.

 

4

Công nghệ thông tin (Mạng& Truyền thông, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin và Kỹ thuật phần mềm)

7480201

260

A00; A01; C01.

 

5

Thú y (Bác sĩ thú Y)

7640101

260

B00; B03; A02.

 

6

Ngôn ngữ Anh

7220201

160

D01; D07; D14; C00

 

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

160

A00; A01; C01

 

8

Tài chính- Ngân hàng

7340201

160

A00; A01; C01

 

9

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

160

A00; A01; C01

 

3. Liên thông từ Trung cấp, Cao đằng, Đại học lên Đại học

   3.1. Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng, Đại học.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

3.2. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT.

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc Trung cấp.

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc Cao đẳng.

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc Đại học.

3.3. Ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến năm 2022

Stt

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT

Xét tuyển theo kết quả học bậc TC, CĐ, ĐH

1

Kế toán

78

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

2

Quản trị kinh doanh

78

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

3

Kỹ thuật xây dựng

78

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

4

Công nghệ thông tin

78

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

5

Thú y

78

B00; A02; B03

Điểm tổng kết toàn khóa học

6

Ngôn ngữ Anh

48

D01; D07; D14, C00

Điểm tổng kết toàn khóa học

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

48

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

8

Tài chính- Ngân hàng

48

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

9

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

48

A00; A01; C01

Điểm tổng kết toàn khóa học

4. Đại học vừa làm vừa học

4.1. Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng, Đại học.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

4.2. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT;

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc Trung cấp, Cao đẳng và Đại học

4.3. Ngành đào tạo

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Học bạ THPT

Xét tuyển theo kết quả học bậc TC, CĐ, ĐH

1

Kế toán

7340301

72

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

2

Quản trị kinh doanh

7340101

72

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

3

Kỹ thuật xây dựng

7580201

72

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

4

Công nghệ thông tin

7480201

72

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

5

Thú y

7640101

72

B00; A02; B03

Điểm tổng kết toàn khóa học

6

Ngôn ngữ Anh

7220201

45

D01; D07; D14; C00

Điểm tổng kết toàn khóa học

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

45

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

8

Tài chính- Ngân hàng

7340201

45

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

9

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

45

A00; A01; C01.

Điểm tổng kết toàn khóa học

5. Hồ sơ xét tuyển: Theo mẫu của Nhà trường

6. Thông tin chi tiết về tuyển sinh liên hệ

- Thí sinh truy cập địa chỉ website của trường: http://www.ltvu.edu.vn; fanpage: http://www.facebook.com/DHLuongTheVinh

- Đăng ký trực tuyến tại: https://ultv.edu.vn/dang-ky/

- Điện thoại tư vấn trực tiếp: Hotline 0382598259; Mr Nguyễn Gia Tín 0912.849.967; Mr Trần Bình Thành  0912093667. 

                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 PGS.TS Mai Quốc Chánh

“Trường Đại học Lương Thế Vinh nơi thực hiện khát vọng của bạn!”

08/04/2022

Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên