Hoa sữa
Hoa sữa
[23.10.2014 08:28]

 ...Hãy chỉ là mùi thơm nồng hoa sữa.
Cuối giảng đường giờ tan học cậu qua
Tớ gom lấy mang tặng cậu một nửa
Một nửa để dành mang tặng lúc chia xa.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO