Hội đồng trường

     Hội đồng trường Trường Đại học tư thục Lương Thế Vinh là tổ chức đại diện duy nhất quyền sở hữu tập thể nhà trường, có trách nhiệm và quyền tự chủ quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, phương hướng phát triển của nhà trường, về tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của trường.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên