Đào tạo từ xa

Năm 2023 Trường Đại học Lương Thế Vinh tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa các ngành:

- Quản trị kinh doanh (mã ngành đào tạo 7340101): Chỉ tiêu (dự kiến) 205

- Tài chính - Ngân hàng (mã ngành đào tạo 7340201): Chỉ tiêu (dự kiến) 69

- Kế toán (mã ngành đào tạo 7340301): Chỉ tiêu (dự kiến) 205

- Công nghệ thông tin (mã ngành đào tạo 7480201): Chỉ tiêu (dự kiến) 205

>>> Xem Danh sách giảng viên tham gia đào tạo từ xa

>>> Xem Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

>>> Xem Danh mục các ngành được phép đào tạo

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên