Ban giám hiệu

     Hiệu trưởng là người có đủ tiêu chuẩn theo luật Giáo dục Đại học và được Hội đồng trường thống nhất chọn cử. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về những nhiệm vụ được quy định. Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo trực tiếp trên các lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; định hướng chiến lược phát triển trường; quy hoạch tổng thể; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; truyền thông, báo chí; đào tạo; tài chính; tuyển sinh; đầu tư cơ sở vật chất; các dự án, chương trình đào tạo trong và ngoài nước; dịch vụ sản xuất; công tác giáo dục Học sinh - Sinh viên;

     Hiện nay, Hiệu trưởng của trường đại học Lương Thế Vinh là PGS.TS.Mai Quốc Chánh, nguyên là Trưởng Khoa Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động) trường Đại học Kinh tế quốc dân.

     Sau khi có sự đồng ý của Hội đồng trường, Hiệu trưởng đề cử các Phó Hiệu trưởng để Chủ tịch HĐT ra quyết định công nhận. Phó Hiệu trưởng hoạt động theo sự phân công của Hiệu trưởng, được thay mặt Hiệu trưởng điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng một số phần việc trong phạm vị được giao phó, ủy nhiệm. Hiện nay, có 3 Phó Hiệu trưởng là: TS. Nguyễn Gia Tín - Phó Hiệu trưởng thường trực; Tiến sĩ Võ Thị Bê và Ths. Trần Bình Thành.

     Các thời kỳ Hiệu trưởng của Nhà trường:

     1. GS.TSKH.NGND. Hoàng Trọng Yêm, nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội

     2. PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội

     3. PGS.TS. Lê Trần Lâm, nguyên thành ủy viên, Giám đốc sở KHCN Hà Nội

     4. NGƯT.TS. Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

     5. PGS.TS. Mai Quốc Chánh, nguyên Trưởng khoa Kinh tế lao động , Trưởng Ban Thanh traTrường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên