Viện Sau đại học

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học;

-  Tổ chức, phát triển và quản lý các hoạt động của chương trình đào tạo sau đại học tại Trường theo đúng quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;

 - Huy động nguồn lực có trình độ cao nhằm hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên