Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu của Trường; quản lý công tác tuyển sinh đảm bảo quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển các chương trình đào tạo.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên