Thông tin liên hệ

LTVU-Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định

Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027

Email: ltvu@ ltvu.edu.vn - Website: www.ltvu.edu.vn

Đường đi:

 

 

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên