Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học

1. Đối tượng tuyển sinh:

     Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình  thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình  độ  trung  cấp  (trong đó, người tốt nghiệp trình độ  trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và  thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành). Có đủ sức khỏe để học tập.

2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

     Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên trong đó không có môn nào có điểm trung bình nhỏ hơn 2,5.

2.5. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

Kế toán

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán doanh nghiệp

- Kế toán kiểm toán

7340301

72

A00; A01; C01.

2

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị kinh doanh Du lịch

- Quản trị kinh doanh thương mại

- Quản trị Nhân lực

7340101

72

A00; A01; C01.

3

Kỹ thuật xây dựng

- Công nghệ KT xây dựng dân dụng& Công nghiệp

- Công nghệ KT xây dựng công trình

7580201

72

A00; A01; C01.

4

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

7480201

55

A00; A01; C01.

5

Thú y

Thú y

7640101

72

B00; B03; A02.

6

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

7220201

45

D01; D07; D14.

2.6. Tổ chức tuyển sinh

     - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ tháng  5 năm 2021. Dự kiến xét tuyển hai đợt: đợt 1: tháng 8 năm 2021; đợt 2: tháng 12 năm 2021.

     - Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện, đăng ký onnile trên Website của trường; Tư vấn trực tiếp: 0912849967

2.7. Chính sách ưu tiên

     - Được tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp;

     - Thí sinh được cộng điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển:Lệ phí xét tuyển 200.000 đồng/hồ sơ

2.9. Học phí  với sinh viên:

     - Khối ngành Kinh tế: 320.000 đồng/1 tín chỉ tương đương khoảng 4.800.000đ/k;

     - Khối ngành Kỹ thuật Công nghệ và ngôn ngữ: 340.000 đồng/1 tín chỉ tương đương khoảng 5.100.000đ/kỳ;

2.10. Thông tin trực tiếp hỗ trợ năm 2021 thí sinh: Truy cập địa chỉ website của trường http://www.ltvu.edu.vn; fanpage: http://www.facebook.com/DHLuongTheVinh

Nam Định, ngày    tháng  3  năm 2021

HIỆU TRƯỞNG          

(Đã ký)                  

PGS.TS Mai Quốc Chánh   

Trường Đại học Lương Thế Vinh nơi thực hiện khát vọng của bạn!”

16/03/2021

Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên